1.Mục đích và Phạm vi thu thập thông tin:

EcoBest cam kết bảo mật, không bán, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng nội bộ trong công ty.

Thông tin cá nhân thu thập bao gồm:

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty và cho các mục đích sau:

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Chúng tôi chỉ xóa thông tin cá nhân khi có yêu cầu từ khách hàng thông qua hotline: 094 476 18 68 hoặc fanpage EcoBest

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân có thể được tiếp cận bởi:

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:

Khách hàng có thể liên hệ qua số điện thoại 039 967 8899 để chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và chỉ sử dụng thông tin này để:

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại:

Khách hàng có thể liên hệ qua số hotline 094 476 18 68 để khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân hoặc các vấn đề khác liên quan đến chính sách bảo mật.

8. Chính Sách Bảo Mật:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo tính bảo mật và an toàn của dữ liệu đó.

0944.761.868
Liên hệ